QİYMƏTLƏNDİRMƏ MƏQSƏDİ  

Qiymətləndirmə fəaliyyəti müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edildiyindən onun hansı niyyət və məram üçün yerinə yetirildiyinin müəyyən edilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Ətraflı

HAQQIMIZDA  

“PROPERTY” MMC hüquqi şəxs olaraq əsas fəaliyyət istiqaməti daşınmaz və daşınar əmlakın qiymətləndirilməsi, biznes-planların hazırlanması, biznesin qiymətləndirilməsidir.

Ətraflı

QİYMƏTLƏNDİRMƏ METODU  

Qiymətləndirmə zamanı işin mahiyyətindən asılı olaraq üç əsas yanaşma (metod) tətbiq edilə bilər. Bunlar xərc, gəlirin kapitallaşdırılması və uyğun satışların müqayisəsi yanaşmasıdır. 

Ətraflı