17 Avqust , 2022, 02:12
İpoteka kreditləri ilə bağlı yeni qaydalar təsdiqləndi
İyl 14, 2017 | 21:00 /

“Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditləşməsinin bəzi məsələləri haqqında” Prezidentin 2016-cı il 22 iyun tarixli 940 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin fərman imzalayıb

“1. Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan İpoteka Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi” üzrə:

1.1. 1.5-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“1.5. Cəmiyyət Bakı şəhərində yerləşir.”;

1.2. 4-cü hissə üzrə:

1.2.1. 4.3-cü bənddə hər iki halda “307 238 671 (üç yüz yeddi milyon iki yüz otuz səkkiz min altı yüz yetmiş bir)” sözləri “366 000 000 (üç yüz altmış altı milyon)” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2.2. 4.9-cu bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“4.9. Cəmiyyətin sərbəst pul vəsaitindən yalnız aşağıdakı istiqamətlərdə istifadə edilə bilər:

4.9.1. ipoteka kreditləşməsi üçün;

4.9.2. müəssisələrin səhmlərinin (paylarının) və dövlət qiymətli kağızlarının əldə olunması üçün;

4.9.3. banklarda depozitlərin yerləşdirilməsi üçün.”;

1.3. 7-ci hissə üzrə:

1.3.1. 7.3-cü bənddən “, Təftiş Komissiyasının” sözləri çıxarılsın;

1.3.2. 7.6.2-ci yarımbəndin 2-ci abzası ləğv edilsin;

1.3.3. 7.6.5-ci yarımbənddən “Təftiş Komissiyasının reqlamentini,” sözləri çıxarılsın;

1.3.4. 7.6.6-cı yarımbənddən “təmirli” sözü çıxarılsın;

1.3.5. 7.6.8-ci yarımbənddən “, işçilərinin say həddini, əməkhaqqı sistemini müəyyənləşdirmək və əməkhaqqı fondunu” sözləri çıxarılsın;

1.3.6. 7.6.12-ci yarımbənd ləğv edilsin;

1.3.7. 7.6.13-cü yarımbənddə “seçmək” sözü “təyin etmək” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3.8. 7.6.14-cü yarımbənddən “və Təftiş Komissiyası tərəfindən təftişinin aparılması” sözləri çıxarılsın;

1.3.9. 7.6.16-cı yarımbənddən “Təftiş Komissiyasının,” sözləri çıxarılsın;

1.4. 8-ci hissə üzrə:

1.4.1. 8.4.5-ci yarımbənddən “, işçilərinin say həddi, əməkhaqqı sistemi və əməkhaqqı fondu” sözləri çıxarılsın;

1.4.2. aşağıdakı məzmunda 8.4.12-1-ci yarımbənd əlavə edilsin:

“8.4.12-1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, Cəmiyyətin işçilərinin say həddini, əməkhaqqı sistemini və əməkhaqqı fondunu müəyyənləşdirmək;”;

1.5. 9-cu hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“9. Daxili və kənar audit

9.1. Cəmiyyət daxili audit xidmətini təsis edir. Daxili audit və bu xidmətin işini icra edən şəxslər öz fəaliyyətlərində müstəqildirlər və öz funksiyalarını icra edərkən müstəqil qiymət vermək, nəticələr çıxarmaq hüququna malikdirlər.

9.2. Cəmiyyətin daxili auditinin əməkdaşları “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş tələblərə cavab verməlidirlər.

9.3. Daxili audit xidmətinin əsas funksiyaları aşağıdakılardan ibarətdir:

9.3.1. Cəmiyyətin, onun struktur bölmələrinin, idarə, nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin törəmə cəmiyyətlərinin fəaliyyətinin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və Cəmiyyətin daxili qaydalarına uyğunluğunu yoxlamaq;

9.3.2. Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin, habelə maliyyə vəziyyətinin dəqiq qiymətləndirilməsi məqsədi ilə bütün sahələrdə aparılan əməliyyatların mütəmadi auditini həyata keçirmək;

9.3.3. daxili audit yoxlamalarının nəticələri haqqında, habelə ortaya çıxmış çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün təkliflər barədə İdarə Heyətinin sədrinə məlumat vermək;

9.3.4. “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda və bu Nizamnamədə nəzərdə tutulmuş digər funksiyaları yerinə yetirmək.

9.4. Cəmiyyətin bütün müvafiq bölmələri və əməkdaşları daxili auditi həyata keçirən əməkdaşların tələbi ilə zəruri sənədləri onlara təqdim etməyə, öz vəzifələrinin icrası üçün zəruri şərait yaratmağa borcludurlar.

9.5. Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditi Cəmiyyətin Müşahidə Şurasının və ya İdarə Heyəti sədrinin qərarı ilə həyata keçirilir.

9.6. Cəmiyyət öz fəaliyyətinin müstəqil surətdə yoxlanılması üçün kənar auditor cəlb edir.

9.7. Eyni kənar auditorla ardıcıl 3 ildən artıq müddətə müqavilə bağlamaq olmaz.”.

2. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan İpoteka Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vəsaiti hesabına ipoteka kreditinin, o cümlədən güzəştli ipoteka kreditinin verilməsi Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. 3.1.5-ci yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“3.1.5. güzəştli ipoteka krediti, yaşayış sahəsinin 1 kvadratmetri üçün hesablanan qiyməti güzəştli ipoteka kreditinin verilmə tarixinə Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə zonalarda, ölkənin digər şəhər və rayon ərazilərində orta bazar qiymətindən artıq olmayan yaşayış sahələrinin alınmasına verilməlidir;”;

2.2. 3.1.6-cı yarımbənddən “(maksimal məbləğ Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 220.8.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi Bakı şəhəri üzrə 7-ci zonada yerləşən, sahəsi 100 kvadratmetr olan təmirli yaşayış sahəsinin 1 kvadratmetrinin orta bazar qiyməti ilə hesablanmış dəyərindən artıq olmamalıdır)” sözləri çıxarılsın;

2.3. 3.1.8-ci yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“3.1.8. güzəştli ipoteka kreditinin məbləği kreditin verildiyi tarixə ipoteka ilə yüklü edilən yaşayış sahəsinin qiymətinin 90 faizindən, güzəştli ipotekaya aid olmayan kreditin məbləği isə 85 faizindən çox olmamalıdır.”;

2.4. 3.1.9-cu yarımbənd ləğv edilsin;

2.5. 3.2.3-cü yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“3.2.3. ən azı 15 il dövlət qulluğunda qulluq edən, o cümlədən dövlət qulluğunun xüsusi növündə xidmət keçən şəxs;”;

2.6. 3.5-ci bəndin ikinci cümləsindən “kredit, o cümlədən güzəştli ipoteka krediti üzrə müəyyən olunan illik faiz dərəcələrinin 70 faizi səviyyəsində” sözləri çıxarılsın.” – deyə Fərmanda deyilir.

FAYDALI LİNKLƏR