04 Mart , 2024, 21:48

   

Qiymətləndirmə seqmentlərindən biri də maşın və avadanlıqların dəyərinin müəyyən edilməsidir. Daşınar əmlak növünə aid olan, çoxsaylı seriya məhsullardan ibarət maşın və avadanlıqların qiymətləndirilməsi əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi və ya ləğv edilməsi, müəssisənin biznes planlaşdırmasının aparılması zamanı tələb olunur. Bu cür əmlaklar texnoloji seriya mallar, texniki vasitələr, mebel məhsulları və s.-dən ibarət ola bilir.

Konkret olaraq isə maşın və avadanlıqlara aşağıdakı əmlak növlərini aid etmək olar:

  • İstehsal sənayesinə aid texnoloji seriya mallar (dəzgahlar, maşınlar və s.)
  • Tikinti və təmir avadanlıqları
  • Ticarət avadanlıqları
  • Rabitə avadanlıqları
  • Komputer texnikası
  • Məişət avadanlıqları
  • Server avadanlıqları
  • Mebel məhsulları
  • İdman avadanlıqları və s.

 

FAYDALI LİNKLƏR